انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

پیش دانشگاهی

pish1
آزمون و نمونه سؤالات انگلیسی - دوره 1 پیش دانشگاهی

دوره پیش دانشگاهی
شامل: صدها سؤال و پرسش چهار گزینه¬ای  در زمینه¬ی ساختارهای دستوری، تعریف لغت،
    واژگان، مترادف، متضاد، cloze، درک مطلب و نمونه سؤالهای امتحانات میان ترم و
پایان ترم، فونتیک لغات و اصطلاحات جدید هر درس

مؤلف: پرویز تاجیک

بهای کالا :
50000 ريال
دانلود بخشی از کتاب آزمون و نمونه سوالات پیش دانشگاهی 1


pish2
آزمون و نمونه سؤالات انگلیسی - دوره 2 پیش دانشگاهی

شامل: صدها سؤال و پرسش چهار گزینه¬ای  در زمینه¬ی ساختارهای دستوری، تعریف لغت،
    واژگان، مترادف، متضاد، cloze، درک مطلب و نمونه¬ سؤالهای امتحانات میان ترم و
پایان ترم و تلفظ لغات و اصطلاحات جدید هر درس به صورت فونتیک

مؤلف: پرویز تاجیک

بهای کالا :
45000 ريال
دانلود بخشی از کتاب آزمون و نمونه سوالات پیش دانشگاهی 2


pish-rahnama1
راهنمای زبان انگلیسی - دوره 1 و 2 پیش دانشگاهی

شامل:
1- معنی کلیه لغات جدید هر درس
2- تلفظ کلیه لغات جدید به صورت فونتیک و به زبان فارسی
3- ترجمه کلیه مطالب درسی و سؤالات و پاسخ تمرینهای کتاب درسی
4- پاسخ کلیه تمرینهای کتاب درسی
5- توضیح کامل نکات گرامری هر درس با مثالهای فراوان
6- نمونه سؤالات امتحان پایان ترم

مؤلفان: فریبا تاجیک – الهه مؤسس فر

بهای کالا :
30000 ريال


g
گرامر جامع تاجیک - از پایه تا کنکور

شامل: توضيح نکات گرامری زبان انگليسی به زبان ساده ھمراه با مثالھای متنوع، پرسشھای تشريحی و چند گزينهای به ھمراه
پاسخنامه

بهای کالا :
130000 ريال