انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

دوره متوسطه اول

7
آزمون و نمونه سؤالات انگلیسی تاجیک - پایه اول متوسطه (هفتم)

شامل:صدھﺎ سؤال در زمینه های آﻣوزش الفبا، آشناﯾﯽ ﺑﺎ ﺻداھﺎ، واژﮔﺎن، ﻣﮑﺎﻟﻣه، ارزشیابی و نمونه ﺳؤاﻻت امتحانی ﻣروری، میان ﺳﺎل و ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑر اﺳﺎس ﺑﺎرم ﺟدﯾد امتحان ﺳﺎل ھﻔﺗم

مؤلف: پرویز تاجیک

بهای کالا :
80000 ريال
دانلود بخشی از کتاب آزمون و نمونه سوالات انگلیسی سال هفتم


easy-learning
کتاب یادگیری آسان زبان انگلیسی - پایه اول متوسطه (هفتم)

شامل: آموزش مطالب کتاب درسی با بکار گیری حافظه تصویری، ترجمه مکالمات کتاب درسی، پاسخ به سؤالات کتاب درسی

مؤلف: الهه مؤسس فر

بهای کالا :
80000 ريال
دانلود بخشی از کتاب یادگیری آسان


7-arabi
کتاب کار عربی تاجیک - پایه اول متوسطه (هفتم)

بهای کالا :
75000 ريال
دانلود بخشی از کتاب کار عربی هفتم