انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

دبیرستان

z2
آزمون و نمونه سؤالات انگلیسی – سال دوم دبیرستان

شامل: بیش از 2300 در زمینه¬ی ساختارهای دستوری، مکالمه ، واژگان،
مترادف، متضاد، درک مطلب، دیکته و نمونه¬ سؤالات امتحانی طول سال و پایان سال،
تلفظ لغات و اصطلاحات جدید کتاب درسی به صورت فونتیک

مؤلف: پرویز تاجیک

بهای کالا :
40000 ريال
دانلود بخشی از کتاب آزمون و نمونه سوالات انگلیسی زبان 2


z3
آزمون و نمونه سؤالات انگلیسی – سال سوم دبیرستان

شامل: بیش از 2100 سؤال در زمینه¬ی ساختارهای دستوری، مکالمه ، واژگان،
مترادف، متضاد، درک مطلب، دیکته و نمونه¬ سؤالات امتحانی طول سال و پایان سال،
تلفظ لغات و اصطلاحات جدید کتاب درسی به صورت فونتیک

مؤلف: پرویز تاجیک

بهای کالا :
55000 ريال
دانلود بخشی از کتاب آزمون و نمونه سوالات انگلیسی زبان 3


dabirestan-11
راهنمای زبان انگلیسی -سال اول دبیرستان

شامل:
1- معنی کلیه لغات جدید هر درس
2- تلفظ کلیه لغات جدید به صورت فونتیک و به زبان فارسی
3- ترجمه کلیه مطالب درسی و سؤالات و پاسخ تمرینهای کتاب درسی
4- پاسخ کلیه تمرینهای کتاب درسی
5- توضیح کامل نکات گرامری هر درس با مثالهای فراوان
6- نمونه سؤالات امتحان پایان سال

مؤلفان: فریبا تاجیک – الهه مؤسس فر

بهای کالا :
30000 ريال
دانلود بخشی از کتاب راهنمای انگلیسی زبان 1


dabirestan-22
راهنمای زبان انگلیسی - سال دوم دبیرستان

شامل:
1- معنی کلیه لغات جدید هر درس
2- تلفظ کلیه لغات جدید به صورت فونتیک و به زبان فارسی
3- ترجمه کلیه مطالب درسی و سؤالات و پاسخ تمرینهای کتاب درسی
4- پاسخ کلیه تمرینهای کتاب درسی
5- توضیح کامل نکات گرامری هر درس با مثالهای فراوان
6- نمونه سؤالات امتحان پایان سال

مؤلفان: فریبا تاجیک – الهه مؤسس فر

بهای کالا :
25000 ريال


dabirestan-33
راهنمای زبان انگلیسی - سال سوم دبیرستان

شامل:
1- معنی کلیه لغات جدید هر درس
2- تلفظ کلیه لغات جدید به صورت فونتیک و به زبان فارسی
3- ترجمه کلیه مطالب درسی و سؤالات و پاسخ تمرینهای کتاب درسی
4- پاسخ کلیه تمرینهای کتاب درسی
5- توضیح کامل نکات گرامری هر درس با مثالهای فراوان
6- نمونه سؤالات امتحان پایان سال

مؤلفان: فریبا تاجیک – الهه مؤسس فر

بهای کالا :
20000 ريال


g
گرامر جامع تاجیک - از پایه تا کنکور

شامل: توضيح نکات گرامری زبان انگليسی به زبان ساده ھمراه با مثالھای متنوع، پرسشھای تشريحی و چند گزينهای به ھمراه
پاسخنامه

بهای کالا :
130000 ريال